8 min

Wandelgesprekken zijn een toegankelijke manier om met mensen in gesprek te gaan. De deelnemer voelt zich vaak sneller op diens gemak doordat er gewandeld wordt tijdens het gesprek. Wandelen is voor sommige deelnemers namelijk minder intimiderend dan samen aan een tafel zitten. Tijdens een wandelgesprek lopen de interviewer en de deelnemer samen door bijvoorbeeld een buurt, stad, natuurgebied of winkelcentrum. Wandelgesprekken zijn vaak één-op-één.

tip Wandelgesprekken worden in de literatuur ook wel ‘walking methodologies’ of ‘mobile methods’ genoemd. Dit is handig om te weten als je zelf meer informatie wilt opzoeken over deze werkvorm.

De werkvorm kan op verschillende manier worden ingezet. Je kan wandelen op een willekeurige plek, zodat je gewoonweg aan het wandelen bent tijdens een gesprek over het onderzoeksthema, of je wandelt op een plek die relevant is voor het onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld in een specifieke buurt zijn als je benieuwd bent naar de vraag hoe de deelnemer het wonen en leven in die buurt ervaart. Samen wandelen door die buurt zorgt ervoor dat de deelnemer langs herkenbare plekken komt die misschien aanleiding geven om iets nieuws te vertellen. Doordat je de plek zelf ook ziet, krijg je een beter begrip van het verhaal van de deelnemer.

Stappenplan

1.

Bedenk het thema waar je meer over wilt weten. Dit kan je onderzoeksvraag zijn, maar het gesprek kan ook over een deelvraag gaan.

2.

Leg contact met de mensen die je wilt vragen om mee te doen aan een wandelgesprek en licht aan hen toe hoe het onderzoek in zijn werk zal gaan.

3.

Denk na over de locatie en de route. Bepaal jij die, of vraag je aan de deelnemer om een locatie en route te bedenken? Dit hangt ervan af of de plek waar jullie wandelen relevant is voor het onderzoek.

4.

Regel enkele praktische zaken: spreek af op de locatie, bedenk een alternatief voor als het regent, enzovoort. Zorg ervoor dat je tijdens het wandelen een geluidsopname kan maken, bijvoorbeeld door de deelnemer te vragen een keycord met een audiorecorder om te doen. Doe er zelf ook een om.

5.

Maak een interviewleidraad bestaand uit een introductie, de kernvragen en een afronding. Omdat jullie gaan wandelen, is het echter niet de bedoeling dat je de vragen opleest vanaf een papier. Goed voorbereid zijn zorgt er echter voor dat het gesprek beter gaat.

6.

Tijdens het wandelen komen jullie waarschijnlijk langs plekken die iets oproepen bij de deelnemer. Wees daar nieuwsgierig naar en vraag door. Dit kan betekenen dat je afwijkt van je interviewleidraad, maar dat is niet erg. Goed luisteren en doorvragen is bij deze werkvorm erg belangrijk.

7.

Je kunt eventueel foto’s maken van belangrijke plekken waar jullie tijdens het wandelen over hebben gesproken. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken in je onderzoeksverslag of in een presentatie over je onderzoek.

8.

Werk na het gesprek zo snel mogelijk je notities en de geluidsopnames uit, zodat het gesprek nog vers in je geheugen zit.

Bronnen

Hier vind je de bronnen die we voor de beschrijving van deze werkvorm hebben gebruikt. Daarnaast vind je hier bronnen waarin je meer kunt lezen over de werkvorm, en/of voorbeelden van onderzoek waarin de werkvorm is toegepast.

Kinney, P. (2021). Walking Interviews: A Novel Way of Ensuring the Voices of Vulnerable Populations Are Included in Research. In: Borcsa M. & Willig, C. (eds). Qualitative Research Methods in Mental Health. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65331-6_4.

Lenette, C. & Gardner, J. (2021). Short Take: Walking Interviews with Refugee-background Women. Field Methods, 33(3), 305-312. https://doi.org/10.1177/1525822X20987331.

Odzakovic, E., Hellström, I., Ward, R., & Kullberg, A. (2020). ‘Overjoyed that I can go outside’: Using walking interviews to learn about the lived experience and meaning of neighbourhood for people living with dementia. Dementia, 19(7), 2199-2219. https://doi.org/10.1177/1471301218817453.

Ross, N. J., Renold, E., Holland, S., & Hillman, A. (2012). Meaningful meanderings: using mobile methods to research young people’s everyday lives. In: Innovations in Youth Research (pp. 37-57). Palgrave Macmillan, London.

van Zal, S., van Schravendijk, M., Willems, P., & Kwekkeboom, R. (2022). Een steuntje in de buurt. Werkzame elementen van buurtgerichte interventies voor inclusie van mensen met beperkingen. Geraadpleegd op 31 januari 2023, van https://www.hva.nl/kmr/gedeelde-content/publicaties/publicaties-algemeen/langdurige-zorg-en-ondersteuning/2022/een-steuntje-in-de-buurt.html?origin=l0ATPrK6QS%2BouWnMb8XWhw.

Andere werkvormen

Terug naar overzicht

1# Photovoice

2# Woordassociaties

4# Vignetten

5# Focusgroepen

6# Storytelling

7# Stellingen

8# Tekenen

Terug naar overzicht