7 min

Bij deze werkvorm vraag je mensen met wie je in gesprek wilt gaan of zij voorafgaand aan het gesprek foto’s willen maken die over hun eigen leven en leefomgeving gaan. De beelden op de foto’s vertegenwoordigen de leefwereld van betrokken mensen. Vaak geef je mensen een specifieke vraag of opdracht mee die te maken heeft met je onderzoeksthema. De foto’s die de mensen maken, gebruik je als uitgangspunt voor een interview. De informatie die je tijdens dat gesprek verzamelt, kan vervolgens gebruikt worden voor jouw onderzoek. Hoewel bij deze werkvorm de foto’s vaak in een groepsgesprek worden besproken, kun je er ook voor kiezen om één-op-één met mensen in gesprek te gaan over de foto’s.

tip Je gebruikt de foto’s om in gesprek te gaan met mensen, maar je kunt de foto’s natuurlijk ook laten zien in jouw presentatie of onderzoeksverslag om zo een statement te maken over het onderzoeksthema.

Photovoice maakt het mogelijk dat mensen de kracht van, maar ook zorgen over, hun leefomgeving kunnen vastleggen en bespreken. De werkvorm kan een kritisch gesprek stimuleren over zaken die spelen in de leefomgeving door in gesprek te gaan over de foto’s. Door zo’n visuele werkvorm in te zetten, wordt het onderzoek minder talig gemaakt wat mensen uit kwetsbare doelgroepen kan helpen om hun ervaringen te delen.

Stappenplan

1.

Bedenk het thema waar je meer over wilt weten. Dit kan je onderzoeksvraag zijn, maar de foto’s en het gesprek kunnen ook over een deelvraag gaan.

2.

Leg contact met de mensen die je wilt vragen om mee te doen en licht aan hen toe hoe het onderzoek in zijn werk zal gaan.

3.

Geef de deelnemers een specifieke vraag of opdracht mee. Maak duidelijk waarvan en hoe vaak zij foto’s gaan maken en licht toe dat het de bedoeling is dat zij dit voorafgaand aan het gesprek doen.

4.

Plan een gesprek, zodat deelnemers de foto’s in een kleine groep met elkaar kunnen bespreken. Denk ook aan de praktische kant: een geschikte locatie, iets te drinken, zorg ervoor dat je een geluidsopname kan maken, etc.

5.

Zorg dat de foto’s afgedrukt beschikbaar zijn tijdens het gesprek. Het is handig de foto’s te nummeren, zodat je kunt onthouden van wie welke foto is en wat daarover wordt gezegd.

6.

Maak een interviewleidraad die je kunt gebruiken tijdens het gesprek over de foto’s. Zorg in ieder geval voor een introductie, een kern, en een afsluiting.

7.

Stel in de kern van het interview veelal open vragen over de foto’s. Bijvoorbeeld waarom de foto genomen is, wat erop te zien is en welke gedachten of gevoelens het beeld oproept. Stimuleer de deelnemers met elkaar in gesprek te gaan over de foto’s.

8.

Kies afsluitend met elkaar enkele foto’s uit die het beste gebruikt kunnen worden om een statement te maken over het onderzoeksthema.

9.

Je kunt eventueel ook nog met elkaar bedenken hoe en waar je de gekozen foto’s kunt inzetten om impact te maken.

10.

Werk na het gesprek zo snel mogelijk je notities en de geluidsopname uit, zodat het gesprek nog vers in je geheugen zit.

Bronnen

Hier vind je de bronnen die we voor de beschrijving van deze werkvorm hebben gebruikt. Daarnaast vind je hier bronnen waarin je meer kunt lezen over de werkvorm, en/of voorbeelden van onderzoek waarin de werkvorm is toegepast.

Cosgrove, D. Bozlak, C., & Reid, P. (2021). Service Barriers for Gender Nonbinary Young Adults: Using Photovoice to Understand Support and Stigma. Journal of Women and Social Work, 36(20), 220-239. https://doi.org/10.1177/0886109920944535.

Communitytoolbox (z.d.). Section 20. Implementing Photovoice in Your Community. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/photovoice/main.

Groot, B.C., Muntinga, M.E., Dedding, C., & Abma, T.A. (2018). PARgids: basistips voor participatief actieonderzoek. School for Participation. Amsterdam: Amsterdam UMC.

Ministerie van Algemene Zaken (2021). Handreiking uitvoeren van inclusief onderzoek onder kwetsbare doelgroepen. Geraadpleegd op 02 juli 2021, van  https://www.communicatierijk.nl/documenten/publicaties/2021/06/11/handreiking-uitvoeren-van-inclusief-onderzoek.

Ronzi, S., Pope, D., Orton, L., & Bruce, N. (2016). Using photovoice methods to explore older people’s perceptions of respect and social inclusion in cities: Opportunities, challenges and solutions. Population Health, 2, 732-744. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.09.004.

Sarti, A., Schalkers, I., Bunders, J.F.G., & Dedding, C. (2018). Around the table with policymakers: Giving voice to children in contexts of poverty and deprivation. Action Research, 16(4), 396-413. https://doi.org/10.1177/1476750317695412.

Wilderink, L. (z.d.). Handleiding Photovoice. Geraadpleegd op 12 oktober 2021, van https://www.gezondin.nu/wp-content/uploads/2020/11/Handleiding-photovoice_project-MAPZ-2.pdf.

Andere werkvormen

Terug naar overzicht

2# Woordassociaties

3# Wandelgesprekken

4# Vignetten

5# Focusgroepen

6# Storytelling

7# Stellingen

8# Tekenen

Terug naar overzicht