#1

Photovoice

Een gesprek waarin foto’s die mensen zelf hebben gemaakt over hun eigen leven en leefomgeving worden besproken.

#2

Woordassociaties

Een werkvorm waarmee je snel te weten komt wat de eerste associatie van mensen is met een onderzoekthema.

#3

Wandelgesprekken

Wandelend in gesprek over iemands ervaringen in een buurt of om over een moeilijk onderwerp te praten.

#4

Vignetten

Korte verhalen gebruiken om te onderzoeken hoe mensen denken over een geschetst probleem.

#5

Focusgroepen

Een groepsgesprek waarin mensen met elkaar in discussie gaan over een onderzoeksthema.

#6

Storytelling

Ervaringen van mensen verzamelen in verhaalvorm om inzicht te krijgen in hun overtuigingen en gevoelens.

#7

Stellingen

Ontdek of mensen het eens of juist oneens zijn met vooraf geformuleerde stellingen en waarom.

#8

Tekenen

Mensen laten visualiseren in plaats van verwoorden hoe zij denken over een onderzoeksthema.